Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 10984357631

    Hotline 1
  • Hotline 20393827871

    Hotline 2
  • Hotline 302439653062

    Hotline 3
Tag SEO - Liên kết web
Tin tức

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN

6/9/2011 17:10
Mẫu hợp đồng mua bán của công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ 

Số: ......./HĐTA-20... 

- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2011, tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thiết bị môi trường Thành An, chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A): ...........................................

Địa chỉ:             ...........................................................

Điện thoại:       .............../                 Fax:    ................

Mã số thuế:      ...............................

Tài khoản số:   ................. - tại ...................

Đại diện: ông  .....................  - Chức vụ: .................

II. BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG THÀNH AN

Địa chỉ:                         Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại:       (04)39653062/                     Fax:    (04)39632344

Mã số thuế:      0105246547

Tài khoản:        020011680489 tại Ngân hàng Sacombank - Chi Nhánh Long Biên - P.Giao dịch Đông Anh.

Đại diện            : Ông Nguyễn Văn Tam - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng Số: ....../HĐTA-20... với các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B đồng ý bán, bên A đồng ý mua một số hàng hóa với số lượng, giá cả như sau:

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

Stt

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

Xe gom rác .......................

...........

......

........

..............

 

 CỘNG


 

     

(Bằng chữ: ....................................................................................../.)

Giá trên đã bao gôm thuế VAT 10%, phí vận chuyển.

Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hóa

Xe gom rác: Mới 100%

-   Khung xe bằng thép ông mã kẽm Ø34 dày 2mm.

-   Thùng xe được làm bằng tôn mã kẽm dày 1mm.

-   Bánh xe bằng cao su đặc đúc liền vành được lưu hóa chống mài mòn cao.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

·        Bên A:

-         Cử cán bộ giám sát, nghiệm thu trong quá trình cấp.

-         Cùng với bên B nghiệm thu, đối chiếu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng.

·        Bên B:

-         Cung cấp đầy đủ về khối lượng theo yêu cầu, tiến bộ về bên A.

-         Chất lượng, chủng loại phải đảm bảo theo hợp đồng.

-         Chịu mọi trách nhiệm về người, hàng hóa, thiết bị trong quá trình vận chuyển hàng.

-         Bên B phải chịu mọi phí tổn khi hàng hóa cung cấp không đúng yêu cầu về chất lượng mà bên A không nghiệm thu, phải trả lại.

-         Cùng với bên A nghiệm thu, đối chiếu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Điều 4: Giá cả và hình thức thanh toán

-   Giá cả: thống nhất như Điều 1, nếu có sự thay đổi, hai bên phải thống nhất điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng cụ thể.

-   Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị của hợp đồng là: ....................đ (Bằng chữ: ...................................................../)

Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng .......... ngày sau khi bên A nhận đủ hàng hoá và có biên bản bàn giao hàng hoá kèm theo. Sau ............ ngày kể từ khi bên A nghiệm thu mà vẫn chưa thanh toán hết toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B thì bên A sẽ bị phạt theo mức lãi xuất tín dụng quá hạn của ngân hàng tính từ ngày hết thời hạn thanh toán (thời gian quá hạn không quá .......... ngày). Ngoài ra còn phải chịu bồi thường thiệt hại mà bên B phải trả cho ngân hàng do vay vốn mua vật tư sản xuất xe gom cho bên A mà nguyên nhân do bên A chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Điều 5: Phương thức giao nhận

1.   Bên B sẽ giao hàng cho bên A kể từ khi nhận được tiền đặt ứng trước, giao hàng tại kho của bên A.

2. Khi mua hàng, bên A có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, qui cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên B xác nhận.

3. Khi giao nhận phải có Biên bản bàn giao hàng hoá.

Điều 6: Thời gian bảo hành hàng hóa

Thời gian bảo hành là ........ tháng kể từ khi Bên A nhận hàng kèm biên bản bàn giao hàng hóa. Trong thời gian bảo hành nếu có xảy ra hỏng hóc kỹ thuật do lỗi bên B thì sản phẩm sẽ được thay thế, sửa chữa miễn phí. Sau khi nhận được thông báo của bên A, bên B sẽ đến kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng hóc và đưa ra phương án sửa chữa, thay thế.

Trong trường hợp hư hỏng qua hao mòn tự nhiên hoặc do lỗi người sử dụng thì bên B không chịu trách nhiệm.

Điều 7: Cam kết chung

1.     Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

2.     Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

3.     Trong trường hợp hai bên không tự thỏa thuận thì được đưa ra Tòa án kinh tế thành phố Hà Nội giải quyết theo luật định. Phán quyết của cơ quan phát luật là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải tuân thủ. Mọi chi phí liên quan đến việc tranh chấp do bên có lỗi chịu.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực khi: Bên A thanh toán hết toàn bộ số tiền cho bên B.

Hợp đồng này được làm thành ....... bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ...... bản.

           

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B